Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Співпраця співробітників Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук із колегами вишів Польщі

Між інститутом та медичною академією міста Бидгош, Польща, була підписана угода, завдяки якій в цій установі працювали і стажувались Сергій Борисович Єрмоленко (1994-1995 рр.) та Володимир Манолійович Рудейчук (1997-1998 рр.).

Було також підписано угоду з інститутом Прикладної оптики, м. Варшава (2001р.) та технічним університетом, м. Варшава (2002р.).

Варто відмітити те, що професори Ангельський О.В., Ушенко О.Г., Мохунь І.І. та доценти Бесага Р.М., Єрмоленко С.Б. виступали понад 20-ть разів на міжнародних SPIE конференціях («Поляриметрія», «Інтерферометрія», «Рефрактометрія», «Дифрактометрія», «Велосиметрія»), що проводились у Варшаві, Вроцлаві, в якості запрошених доповідачів («invited speakers») (1999-2006рр.). В 2016 році на міжнародній конференції в Жешуві із запрошеною пленарною доповіддю виступив професор М. В. Ткач.

Виконано 2 наукових проекти спільно з Технічним університетом, м. Варшава:

  1. Розробка принципів та засобів поляризаційного картографування біологічних тканин (2002-2004рр.)
  2. Мюллер-матричний поляризаційний мікроскоп (2004-2009рр.)

Неодноразово польські колеги відвідали наш університет, інститут. Серед них професор К. Халасінська-Мацуков (ректор Варшавського університету двох скликань), професор М. Куявінська (професор Технічного університету, президент SPIE), професор Я. Галас (директор інституту прикладної оптики), професори Т. Зоплік, Р. Йожвіцький. Б. Гжегожевський, Ян Масаяда та багато інших.

Всі вони були учасниками нашої конференції "Кореляційна оптика".

Результати такої плідної співпраці проявились в рості довіри до наших науковців і в запрошеннях виступити в якості міжнародних експертів по рецензуванню наукових проектів, що виконуються в Польщі, тобто в запрошенні до експертної ради Національного наукового центру «Narodowe Centrum Nauki», починаючи з 2012 року по даний час.

 

 

 

 

 

Також отримані запрошення для роботи в якості редакторів, рецензентів польських міжнародних наукових видань.

Для прикладу, Ангельський О.В. з 2008 року по даний час є співредактором міжнародного наукового журналу «Opto-Electronics Review», центр якого знаходиться в Польщі (Військова академія, м. Варшава), а імпакт-фактор цього журналу  один із найбільших серед європейських наукових журналів.

З 1996 року і по даний час Олег В’ячеславович входить до числа співредакторів ще одного міжнародного наукового журналу з центром в Польщі (Технічний університет, м. Вроцлав) «OpticaApplicata».