Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Стажування викладачів ІФТКН в Міжнародному центрі теоретичної фізики в місті Трієст, Італія

В період з 11 по 26 лютого 2017 команда викладачів Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук у складі Ушенко Юрій Олександрович  (кафедра комп’ютерних наук), Дуболазов Олександр Володимирович  (кафедра оптики та видавничо-поліграфічної справи), Горський Михайло Петрович (кафедра оптики та видавничо-поліграфічної справи) та Гавриляк Михайло Степанович (кафедра кореляційної оптики) пройшли міжнародне стажування на базі Міжнародного центру теоретичної фізики (ICTP), який розташований в місті Трієст, Італія. 

Мета стажування полягала в  ознайомленні з роботою центру, його структурними підрозділами, лабораторіями. Слід відзначити, що в період стажування співробітники Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук прийняли активну участь в роботі зимової школи з оптики (Winter College on Optics), яка відбувалась на базі центру, і  тематика якої полягала у застосуванні інформаційних технологій для одержання та обробки  зображень у науках про життя. Зокрема доцент кафедри комп’ютерних наук Юрій Ушенко провів лекцію та практичне заняття для учасників школи на тему “Використання сучасних інформаційних технологій у поляризаційній мікроскопії ”.  

Також було організовано та проведено круглий стіл на тему “Основні наукові здобутки Чернівецького національного університету в оптиці та комп’ютерних науках”, де було персонально запрошено учасників та організаторів школи прийняти участь у роботі Міжнародної конференції “Correlation Optics 2017”, що проходитиме в Чернівецькому національному університеті у вересні 2017. 

Заключним етапом стажування стало відвідування та ознайомлення з роботою синхротрону  “ELETTRA”, де було продемонстровано методи роботи із синхротронним випромінюванням та обробки отриманих результатів.