Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Студент Чернівецького національного університету здобув перемогу на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з електроніки

24-25 березня на базі Національного університету «Львівська політехніка» відбулась підсумкова науково-практична конференція другого етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з галузі «Електроніка».

Перемогу нашому університетові здобув студент третього курсу Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук кафедри Радіотехніки та інформаційної безпеки Бородайкевич Володимир Романович. Наукова робота на тему «Система автоматизації імпульсного Фур’є-спектрометра ядерного квадрупольного резонансу», виконана під керівництвом професора Л.Ф. Політанського та докторанта А.П. Саміли викликала неабияке зацікавлення серед учасників конференції і отримала високу оцінку від членів галузевої комісії.

У конкурсі приймали участь 25 студентів із 12-ти провідних вищих навчальних закладів України. Незважаючи на те, що Володимир уперше приймає участь у подібних конференціях, його наукова доповідь була чітко структурованою, висвітленою у найкращих традиціях наукової школи Чернівецького національного університету. Гарним завершенням наукової доповіді і виступу на конференції стало представлення членам галузевої комісії діючого макету експериментальної розробки, виконаної на кафедрі радіотехніки та інформаційної безпеки за участю конкурсанта. Він нагороджений дипломом переможця третього ступеня, справедливо розділивши перемогу з представниками Національного авіаційного університету, Національного університету «Львівська політехніка», Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Харківського національного університету радіоелектроніки та Сумського державного університету.