Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Вічна пам'ять!

 

19 липня 2015 року на 83-му році пішов з життя відомий учений-фізик, професор, академік АН ВШ України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премій в галузі науки і техніки УРСР та СРСР, багаторічний завідувач кафедри напівпровідникової мікроелектроніки ЧНУ

Раренко Іларій Михайлович

 

Народився 11 липня 1933 р. Після закінчення з відзнакою кафедри теоретичної фізики фізико-математичного факультету Чернівецького університету в 1957 р. працював учителем фізики. З 1959 р. – старший лаборант, старший науковий співробітник, асистент, доцент, з 1971 року понад 30 років керував кафедрою напівпровідникової мікроелектроніки в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. З 2004 р. – професор кафедри фізики напівпровідників і наноструктур. В 1966 р. захистив кандидатську, а в 1986 р. – докторську дисертації. В 1970 р. присвоєно вчене звання доцента, в 1988 р. – професора.

Особливістю діяльності І.М.Раренко був далекоглядний підхід як щодо підготовки фахівців, так і до науково-дослідних розробок. Його діяльність – комплексна, де успішно поєднувалися наукові, фундаментальні, теоретичні та експериментальні дослідження з впровадженням результатів у промисловість. Середній обсяг науково-технічних розробок керованої ним кафедри для багатьох заводів і науково-дослідних інститутів України та колишнього СРСР в 70-90 роки сягав 1,5-2,0 млн. крб. На заводах країни здійснено 8 великомасштабних серійних впроваджень.

Довгі роки Раренко І.М. працював над створенням принципово нової високо радіаційно стійкої активної електроніки для силового керування механізмами та роботами в атомно-ядерній енергетиці; фотоелектронних перетворювачів сонячної енергії з підвищеним коефіцієнтом корисної дії за рахунок нового фізичного ефекту, відкритого на кафедрі; цілого ряду приладів нової сенсорної техніки для екологічного моніторингу, пожежної техніки і техніки безпеки, включаючи побутові газосигналізатори; інтегральної мікрооптичної та інфрачервоної техніки для авіаційної, суднобудівної, ракетної техніки; нових критичних технологій напівпровідникових кристалів, структур та приладів із новими параметрами при польовій та лазерній активації технологічних процесів.

Автор понад 560 наукових праць, серед яких 37 свідоцтв на винаходи.

Підготував 15 кандидатів та 4 докторів наук.

Раренко І.М. був членом спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій, членом методичної ради при МОН України та робочих програмних груп при Мінпромполітики України, членом редколегії наукових фахових журналів.

У 1992 р. обраний член-кореспондентом Академії технологічних наук України.

За розробки у галузі фізики і технології напівпровідникових матеріалів, приладів і впровадження їх у серійне виробництво йому присуджено Державні премії в галузі науки і техніки УРСР (1973) та СРСР (1988), також Всесоюзні іменні премії в галузі технології та приладобудування ім. І.М.Менделєєва та С.І.Вавілова. Нагороджений почесними дипломами І та ІІ ступеня, більш ніж 10 золотими, срібними та бронзовими медалями ВДНГ України та СРСР. У 1975 р. нагороджений орденом «Знак пошани». Заслужений діяч науки і техніки України (1999).

У ці надзвичайно тяжкі для рідних і близьких покійного дні колектив Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук щиро поділяє почуття глибокого суму та невимовної втрати.

Царство йому небесне, нехай земля буде пухом, а добра пам'ять вічна.