Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Вийшов друком навчальний посібник Івана Мироніва та Сергія Янушевського «ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ».

У видавничому домі «РОДОВІД» вийшов друком навчальний посібник Івана Мироніва та Сергія Янушевського «ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ».


Основи програмування: навчальний посібник / І. В. Миронів, С. В. Янушевський. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2014. – 256 с.

Навчальний посібник містить поглиблений курс з основ програмування. Наведено велику кількість розв’язаних різноманітних задач з обробки масивів і файлів, сортування та пошуку, створення і обробки графічних елементів тощо. Кожен розв’язок супроводжується детальними коментарями, описом алгоритмів з блок-схемами, а також описом застосованої техніки програмування.
Для студентів, які навчаються за напрямами «Програмна інженерія», «Комп’ютерна інженерія» і «Комп’ютерні науки». Посібник також буде корисним для старшокласників, студентів суміжних спеціальностей, аспірантів та всім хто цікавиться програмуванням.