Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Вітаємо!!! Асистент кафедри кореляційної оптики Максимяк Андрій відзначений Муніципальною відзнакою імені Антона Кохановського.

Максимяку Андрію Петровичу, старшому науковому співробітнику кафедри кореляційної оптики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича,  присудили у номінації «Наукове відкриття року» муніципальну відзнаку імені Антона Кохановського Чернівецької міської ради за 2015 рік.

Максимяк А.П. провів серію унікальних експериментальних досліджень в галузі сучасної оптики:

1.      Дослідження спін-орбітальної конверсії та можливості роздільного вивчення впливу орбітальних та спінових потоків енергії в оптичних полях.

2.      Дослідження самодифракції оптичного випромінювання в дисперсному середовищі з поглинаючими частинками.

3.      Дослідження ударних хвиль та просвітлення в дисперсному середовищі з поглинаючими частинками.

4.      Дослідження переміщення мікро- та наночастинок у еванесцентному та плазмонному полях, що дозволить розробити методи контролю агрегації та еластичності еритроцитів крові.

Результати цих досліджень опубліковано у таких рейтингових наукових виданнях, як “Ukrainian Journal of Physical Optics” (Україна), та  “Applied Optics”, “Optics Express”,  Proceedings SPIE (США).

Максимяк А.П. має, також, 2 деклараційні патенти.

Результати цих досліджень покладено в основу удосконалених й конкурентоспроможних методів діагностики різномасштабних енергетичних потоків шляхом використання тестових світлорозсіюючих мікро- та наночастинок різної форми та з різними оптичними властивостями. Це дозволить встановити закономірності переносу енергії, спін-орбітальної конверсії в оптичному полі та розробити нові методи діагностики світлорозсіюючих середовищ. Отримані результати експериментальних досліджень є патентноздатними і будуть покладені в основу нових підходів у створенні оптичних мікро- і наноманіпуляторів, пінцетів, моторів та систем діагностики світлорозсіюючих середовищ. Вирішення цих проблем актуальне не лише в оптиці, але й в  мікроелектроніці, прецизійній хімії, фармакології, мікробіології та інших галузях науки і техніки для керування об’єктами мікронних і субмікронних розмірів. Але особливі перспективи проведені дослідження мають в медицині.  З допомогою оптичного пінцету можна переміщувати необхідні мікро- чи нанодози речовин, зокрема ліків, в потрібні місця організму.