Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Вітаємо студента кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки

В Чернігівському національному технологічному університеті запросили студентів, що навчаються за галуззю знань “Електроніка і телекомунікації“, спеціальність «Електроніка» прийняти участь в ІІ етапі конкурсу студентських наукових робіт, фінальна частина якого проводилась з 23 по 25 квітня 2018 року в Чернігівський національний технологічний університет.

На Конкурс подавались самостійно підготовлені наукові роботи студентів або студентських колективів (не більше двох осіб) з актуальних проблем спеціальності «Електроніка» (від одного вищого навчального закладу не більше трьох робіт), які є пошуковими за своїм характером, мають наукове й прикладне значення, не мають відзнак НАН України та органів державної влади, інших конкурсів.

Оргкомітет 2 етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт галузі знань “Електроніка і телекомунікації” зі спеціальності Електроніка повідомив, що Руснак Максим Сергійович, студент кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, єдиний представник класичних університетів, за підсумками першого етапу 2 туру був допущений до участі в підсумковій науково-практичній конференції, яка відбулась на базі Чернігівського національного технологічного університету з 23 по 25 квітня 2018 року.

Учасник конференції підготував наукову доповідь під назвою “Самоподібні послідовності з покращеною завадостійкістю в системах "розумний будинок" з інфрачервоним каналом керування” та був нагороджений диплом за інноваційний характер розробки.