Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

ЗДОБУТКИ НАУКОВЦІВ ІНСТИТУТУ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК

У вересні 2017 року у Чернівецькому національному університеті на базі інституту фізико-технічних та комп’ютерних  наук пройшла 13 міжнародна конференція з кореляційної оптики.

Під час роботи конференціі. Зліва направо: голова конференції, директор інститута фізико-технічних та комп’ютерних наук, професор Ангельський О.В.,  професор Сір М. Бері (Брістоль, Велика Британія),   професор Валерій Ящук (Національна лабораторія Лоуренса Берклі, США)

Конференція за участю представників більш ніж 20 країн світу набула значного розголосу та резонансу як у Чернівецькому університеті, так і у науковому світі провідних наукових шкіл з оптики.  Вихід у світ праць конференціїї та їх облік в SCOPUS-і сприяли покращенню показників університету в рейтингових списках МОН України. Кількість публікацій університетських вчених в  SCOPUS зросла на  46, індекс Гірша ЧНУ зріс на 3 одиниці з 53 до 56, що дозволило вже вкотре зрівнятись із Львівським НУ і впевнено обійти Одеський НУ (53).

Зросли і індивідуальні показники вчених інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук. 

 

 Перелік науковців ІФТКН зі вказаними індексами Хірша

ПІБ

 

Scopus

1.02.18

Scopus

1.06.18

 1.  

Ангельський О.В.

Angelsky O

40

41

 1.  

Ушенко О.Г.

Ushenko A

32

32

 1.  

Ушенко Ю.О.

Ushenko Y

22

22

 1.  

Максимяк П.П.

Maksimyak P

16

17

 1.  

Зенкова К.Ю.

Zenkova C

16

17

 1.  

Брус В.В.

Brus V

15

17

 1.  

Бурковець Д.М.

Burkovets D

16

16

 1.  

Склярчук В.М.

Sklyarchuk V

14

14

 1.  

Мар’янчук П.Д.

Maryanchuk P

13

14

 1.  

Дуболазов О.В.

Dubolazov A

13

14

 1.  

Єрмоленко С.Б.

Yermolenko S

13

13

 1.  

Полянський П.В.

Polyanskii P

12

13

 1.  

Мохунь І.І.

Mokhun I

12

13

 1.  

Горський М.П.

Gorsky M

12

12

 1.  

Ушенко В.О.

Ushenko V

8

12

 1.  

Хомяк В.В.

Khomyak V

11

11

 1.  

Гудима Ю.В.

Gudyma Y

11

11

 1.  

Ілащук М.І.

Ilashchuk M

10

11

 1.  

Маслянчук О.Л.

Maslyanchuk O

9

10

 1.  

Максимяк А.П.

Maksimyak A

9

9

 1.  

Ткач М.В.

Tkach M

9

9

 1.  

Солован М.Н.

Solovan M

6

9

 1.  

Парфенюк О.А.

Parfenyuk O

7

8

 1.  

Головацький В.А.

Holovatsky A

7

8

 1.  

Войцехівська О.М.

Voitsekhivska O

6

8

 1.  

Махній В.П.

Mahniy V

7

7

 1.  

Венгренович Р.Д.

Vengrenovich R

7

7

 1.  

Архелюк О.Д.

Arkhelyuk A

6

7

 1.  

Фодчук І.М.

Fodchuk I

6

7

 1.  

Сеті Ю.О.

SetiJu

6

7

 1.  

Фельде Х.В.

FeldeCh

6

6

 1.  

Майструк Е.В.

Maystruk E

5

6

 1.  

Орлецький І.Г.

Orletsky I

4

6

 1.  

Максимяк О.П.

Maksimyak O

5

5

 1.  

Гавриляк М.С.

Gavrylyak M

5

5

 1.  

Грушка О.Г.

Grushka O

5

5

 1.  

Крамар В.М.

Kramar V

4

4

 1.  

Білічук С.В.

Bilichuk S

4

4

 1.  

Чупира С.М.

Chupyra S

4

4

 1.  

Ковалюк Т.Т.

Kovalyuk T

3

4

 1.  

Саміла А.П.

Samila A

3

4