Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Зенковій Клавдії Юріївні присуджено науковий ступень доктора фізико-математичних наук зі спеціальності 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»

Згідно наказу № 1083 Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань» затверджено рішення спеціалізованої вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Д 76.051.01 про присудження наукового ступеня доктора фізико-математичних наук зі спеціальності 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика» Зенковій Клавдії Юріївні.