Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Освітні програми

Кафедра фізики напівпровідників і наноструктур:


Освітня програма "Освітньо – професійна програма підготовки магістра другого рівня вищої освіти" зі спеціальності 153 "Мікро- та наносистемна техніка"

 

Кафедра електроніки і енергетики:

 
 
 
 

Кафедра термоелектрики та медичної фізики:


Кафедра кореляційної оптики:

 
 

Кафедра оптики та видавничо-поліграфічної справи:


 
 

Кафедра фізики твердого тіла:


 
 
 

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ» першого рівня вищої освіти за спеціальністю № 122 - комп’ютерні науки галузі знань № 12 – інформаційні технології

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

 Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем:
Кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики: