Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Вступне слово директора

Ангельський

Директор Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Відмінник освіти України, Академік АН ВШ України, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Міжнародної премії імені Галілео Галілея, Доктор фізико-математичних наук, професор Ангельський Олег В'ячеславович.

Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук (ІФТКН) у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича організовано у вересні 2013 року шляхом об’єднання трьох факультетів – інженерно-технічного, фізичного та комп’ютерних наук. Мета створення інституту – концентрація зусиль науковців трьох факультетів на розв’язанні сучасних науково-технічних задач, поглиблення та розширення співпраці на міжнародному рівні, оптимізація навчального процесу через формування студентських потоків по близьких напрямах підготовки, модернізація лабораторних практикумів, сприяння мобільності студентів  у рамках міжнародних програм співпраці.

На сьогодні ІФТКН – потужна навчально-наукова структура, до якої входять понад 1766 студентів, понад 36 аспірантів та 8 докторантів. На
12 кафедрах інституту працюють 36 докторів наук, професорів, 121 кандидатів наук, доцентів, 81 асистент. Здійснюється підготовка фахівців за 15 спеціальностями.

В інституті функціонують наукова спеціалізована рада із захисту докторських та кандидатських дисертацій за чотирма напрямками фізики та наукова спеціалізована рада із захисту кандидатських дисертацій в галузі технічних дисциплін.

Протягом більше ніж 15 років ефективно функціонують студентські відділення Оптичного товариства Америки (OSA), Міжнародного товариства інженерів-оптиків (SPIE) та Міжнародної академії CISCO.

Ми чекаємо на талановитих абітурієнтів, для яких буде створено усі умови для отримання освіти високого рівня, що у подальшому дозволить випускникам інституту успішно конкурувати на ринку праці як в Україні, так і за кордоном.