Довгунь Андрій Ярославович

Учений ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Телефон роб.: 0661574151

E-mail: dandriy84@gmail.com

Дисципліни, що викладаються:
1. Алгоритмізація та програмування
2. Основи офісного програмування
3. Проектування інформаційних систем
4. Теорія алгоритмів

 

Наукові інтереси: 

Системи автоматичного регулювання, теорія стійкості, випадкові процеси

Основні публікації:

Монографія: 

1. Довгунь А.Я. Стабілізація стохастичних динамічних систем автоматичного регулювання. Монографія / А.Я.Довгунь, В.К. Ясинський // Чернівці. – Прут. 2016.– 144 с.

Статті:

1. Dovgun A.Ya. Absolute Stability in Mean-Square of the Lourie−Ito−Skorokhod Stochastic Differential Equation / A.Ya. Dovgun, L.I. Yasinskaya // The Journal of Automation and Information Science. – 2008. – V.40, I.7. – P. 566–573.
2. Dovgun A.Ya. Optimization of Transient Processes Characteristics of “direct” automatic regulation systems with the poisson perturbatins / A.Ya. Dovgun, E.V. Yasinskyy // The Journal of Automation and Information Science, 2010. – V. 42, I. 9. – P. 1–14.
3. Dovgun A.Ya. Optimal linear filtering for systems of stochastic differential equation with poisson perturbation / V.K. Yasinsky, A.Ya. Dovgun, E.V. Yasinsky // Cybernetics and Systems Analysis. – 2012. – vol. 48. – issue 1. – P. 31–38.
4. Довгунь А.Я. Проблема існування розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь з післядією та інтегральними контракторами у просторі Скорохода / А.Я. Довгунь, В.К. Ясинський // Науковий вісник К-ПНУ ім. Івана Огієнка, Фізико-математичні науки. – 2012. – Вип. 6. – С. 79–90.
5. Довгунь А.Я. Асимптотика розв’язків дифузійних динамічних систем випадкової структури / А.Я. Довгунь, М.Л. Свердан, В.К. Ясинський // Праці міжнародного симпозіуму «Питання оптимізації обчислень (ПОО – ХХХV)». – Київ : Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2009. – Т.1. – С. 205–211.