Нічий Сергій Васильович

Посада: доцент
Вчений ступінь: канд. фіз.-мат. наук
Вчене звання: доцент

E-mail:  s.nichyi@chnu.edu.ua1

Тематика наукових досліджень:

  • Автоматизовані моніторингові системи на базі мікроконтролерів та систем на кристалі.
  • Технології проектування і алгоритмізації функціонування безпровідних сенсорних мереж.
  • Лазерні технології мікросистемної техніки

Курси, що читає:

  • Аналогова схемотехніка та пристрої аналогової електроніки
  • Цифрова схемотехніка та пристрої цифрової електроніки
  • Мікропроцесорна техніка
  • Лазерні технології створення напівпровідникових структур
  • Вбудовані мікроелектронні системи

Додаткова інформація:
У 1990 році закінчив Чернівецький державний університет за спеціальністю «Напівпровідники і діелектрики».
У 1997 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Отримання плівок і відпал твердих розчинів CdXHg1-XSe з використання лазерного опромінення”.
З 1990 по 2000 – науковий співробітник кафедри напівпровідникової мікроелектроніки Чернівецького державного університету.
З 2000 – доцент кафедри фізики напівпровідників і наноструктур Чернівецького національного університету.

Основні публікації: