Черкез Радіон Георійович

Науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук,

Посада: в.о. професора кафедри термоелектрики та медичної фізики

Email: r.cherkez@chnu.edu.ua

Науково-метричні показники:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55027474300

Scopus Author ID: 55027474300

h-індекс: 2

https://publons.com/researcher/2932248/radion-cherkez/

Web of Science ResearcherID: O-6663-2019

h-індекс: 1

https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=vOowphcAAAAJ

h-індекс:7

https://orcid.org/0000-0002-7218-6815

ORCID ID: 0000-0002-7218-6815

Освіта: повна вища, Чернівецький державний університет, 1998 р.

Тема докторської дисертації: Проникні термоелементи з функціонально-градієнтних матеріалів

Почесні звання:

Член-кореспондент Міжнародної Термоелектричної Академії  з 2011 р.

Нагороди:

Премія Президії Національної Академії Наук України для молодих вчених (2004р.)

Премія Президента України для молодих вчених (2008 р.)

Тематика наукових досліджень:

?

Викладає навчальні дисципліни:

Комп’ютерне матеріалознавство

Узагальнена теорія перетворення енергії

Прикладна електрофізика

Комп’ютерне проектування інформаційних систем

Список основних публікацій

1. Черкез Р.Г. Про моделювання проникних термоелементів // Термоелектрика. – 2016. – № 1. – С. 41-46.

2. Анатичук Л.І., Кобилянський Р.Р., Константинович І.А., Кузь Р.В., Маник О.М., Ніцович О.В., Черкез Р.Г. Технологія виготовлення термоелектричних мікробатарей // Термоелектрика. − № 6. – 2016. – С. 66-71.

3. L.I. Anatychuk, R.R. Kobylianskyi, R.G. Cherkez, I.A. Konstantynovych, V.I. Hoshovskyi, V.A. Tiumentsev. Thermoelectric device with electronic control unit for diagnostics of inflammatory processes in the human organism // Tekhnologiya i konstruirovanie v elektronnoi apparature, 2017, № 6, pp. 44-48.

 http://www.tkea.com.ua/tkea/2017/6_2017/st_07.htm; http://dx.doi.org/10.15222/TKEA2017.6.44

4. Константинович И.А.,  Константинович А.В., Черкез Р.Г. Спектр излучения электронов, движущихся  в магнитном поле в среде// 8-мaя Международная научно-техническая конференция, “Сенсорная электроника и  микросистемные технологии”, МННФТЦ, Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова. – Украина, Одесса, 28 мая – 1 июня 2018 г. – Тезисы докладов. – С.29. http://semst-8.onu.edu.ua/files/Program_SEMST-8.pdf

5. Cherkez R. Capabilities of permeable thermoelectric elements // 18th International Balkan Workshop on Applied Physics. – Constanta, Romania, July 10–13, 2018. – Book of Abstracts. – P. 49. http://ibwap.ro/wp-content/uploads/2018/07/IBWAP-2018-BOOK-of-ABSTRACTS.pdf

6. Radion CHERKEZ ,  Yaroslav HLEBCHUK / PERFOMANCES OF PERMEABLE THERMOELECTRIC ELEMENTS/ IBWAP 2017.

7. Р.Г. Черкез, Е. Пожар, А Жукова Влияние диаметра канала на эффективность проницаемых термоэлементов из материалов Bi-Te-Se-Sb // Физика и химия твердого тела 20 (4), 467-471.

8. Черкез Р.Г.    Вплив сегментування віток на ефективність проникного термоелемента на основі  Co-Sb // Термоелектрика.  – 2019. – №1. – С. –  .

 9. Черкез Р.Г., Пожар Е.В., Жукова А.С., Хриков В.К. Вплив числа каналів на ефективність проникних термоелементів на основі Ві-Те-Se-Sb// Термоелектрика.  – 2019. – №3. – С. 58-63

Патенти:

 1. Термоелемент. UA патент №21944, Анатичук Л.І., Черкез Р.Г., Заявлено 27.10.2006, Опубліковано 10.04.2007.
 2. Термоелектричний модуль. UA патент №25705, Нехай В.О., Черкез Р.Г., Заявлено 9.01.2007, Опубліковано 27.08.2007.
 3.  Термостатуючий блок кондиціонера. UA патент 30827, Черкез Р.Г., Заявлено 3.12.2007, Опубліковано 11.03.2008.
 4.  Термоелектрична батарея. UA патент №35363, Анатичук Л.І., Черкез Р.Г., Заявлено 29.04.2008, Опубліковано 10.09.2008
 5. Процес контролю холодопродуктивності термоелектричних модулів Пельтьє. UA патент №38058, Ащеулов А.А., Величук Д.Д., Черкез Р.Г., Заявлено 19.05.2008, Опубліковано 25.12.2008.
 6.  Процес контролю холодопродуктивності термоелектричних модулів Пельтьє. UA патент №3,  Ащеулов А.А., Величук Д.Д., Черкез Р.Г., Заявлено 06.05.2008, Опубліковано 10.12.2008.
 7.  Термоелектричний кондиціонер. UA патент № 85268, Черкез Р.Г., Заявлено 27.02.2007, Опубліковано 12.01.2009.
 8.  Термоелемент. UA патент №14886, Анатичук Л.І., Черкез Р.Г., Заявлено 20.12.2010.

Навчально- методичні посібники:

 1. Комп’ютерне проектування термоелектричних теплових насосів:  Методичні рекомендації до лабораторних робіт / Укл.: Черкез Р.Г. – Чернівці: Рута, 2006. –  22 с.
 2. Комп’ютерне проектування енергетичних систем:  Методичні рекомендації до лабораторних робіт / Укл.: Черкез Р.Г. – Чернівці: Рута, 2006. –  24 с.
 3. Комп’ютерне проектування термоелектричних перетворювачів енергії. Методичні рекомендації до лабораторних робіт / Укл.: Черкез Р.Г. – Чернівці: Рута, 2006. –  20 с.
 4. Комп’ютерне матеріалознавство / Методичні рекомендації. Укл.: Анатичук Л.І, Вихор Л.М., Черкез Р.Г. – Чернівці: Рута, 2007. –  36 с.
 5. Прикладна електрофізика / Методичні рекомендації  до лабораторних робіт . Укл.: Анатичук Л.І, Білий А.В., Константинович І.А., Черкез Р.Г. – Чернівці: Рута, 2013.
 6. Комп’ютерне проектування термоелектричних перетворювачів енергії. Методичні рекомендації до лабораторних робіт / Укл.: Черкез Р.Г., Дудаль В.О. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2019. –  56 с.