Cтецько Юрій Павлович

 

Cтецько Юрій Павлович

кандидат фіз.-мат. наук,

доцент кафедри математичних проблем управління і кібернетики

       

      Стецько Юрій Павлович народився 12 січня 1959 році в селищі міського типу Кострижівка, Заставнівського району Чернівецької області. З 1965 по 1975  роки навчався в Кострижівській ЗОШ. У 1976 році вступив на навчання  у Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, який закінчив із відзнакою 1981 році.

        З 1981 року Юрій Павлович Стецько працює старшим інженером, а згодом асистентом кафедри МПУіК. З 1983 по 1986 роки навчається в аспірантурі у Київському університеті імені Тараса Шевченка на факультеті кібернетики. Після закінчення аспірантури повертається працювати на кафедру МПУіК на посаду провідного інженера. У 1990 році обраний на посаду асистента кафедри МПУіК. В 1993 році під керівництвом професора М. Ф. Кириченка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук “Исследование некоторых задач устойчивости и стабилизации линейных систем”. Автор понад 30 наукових праць і методичних розробок. У 2003 році був обраний на посаду доцента кафедри МПУіК. Працюючи в університеті, на громадських засадах виконував обов’язки голови профбюро факультету Комп’ютерних наук, заступника відповідального секретаря приймальної комісії університету.

       Працюючи на кафедрі, забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: Математична логіка, Елементарна математика та шкільний курс інформатики, Теорія алгоритмів, Алгоритми та технології паралельних обчислень, Інформатика та інформаційні технології, Паралельні та розподілені обчислення, Архітектура комп’ютерів, Сучасна теорія керування, Дискретна математика, Імітаційне моделювання, Технологія створення програмних продуктів, Моделювання систем. Керує курсовими та магістерськими роботами.

Основні публікації:

  1. Стецько Ю. П. Обчислювальні критерії стійкості лінійних систем. / Ю. П. Стецько , Е. О. Стецько Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки». 3-5 травня, 2012. Тези доповідей. – Чернівці: Золоті литаври, 2012. – С. – 50-51.
  2. Стецько Ю.П. Моделювання еколого-економічної взаємодії. / В.Й. Кушнірчук, Ю.П. Стецько // Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» . 27-31 травня, 2013. Тези доповідей. – Чернівці : Родовід, 2013. – С. 33-35.
  3. Стецько Ю.П. Критерії стійкості лінійних систем. / О.В. Івасюк, Ю.П. Стецько // XXI Міжнародна конференція “Прийняття рішень в умовах невизначеності” (PDMU-2013). 13-17 травня, 2013. Тези доповідей. – Київ: «ТВіМС», 2013. – С. 140.
  4. Стецько Ю.П. Конструктивні умови стабілізовності лінійних нестаціонарних систем. / Ю.П. Стецько, В.Й. Кушнірчук, //  Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» . 27-31 травня, 2013. Тези доповідей. – Чернівці : Родовід, 2013. – С. 62.
  5. Yuriy Stetcko  Criteria of Movement Stability for Linear Non-stationary Systems with Ellipsoidal Restrictions on the Set of Initial Data Changing. / Y. Stetcko V. Kusnshuk//Development and Application Systems. – Suceava, Romania, 2004. –Pp. 51-52.
  6.  Стецько Ю.П. Про конструктивні умови стабілізації лінійних нестаціонарних систем./ Ю.П. Стецько Ю.П., В.Й. Кушнірчук// Диференціальні рівняння та їх застосування. Міжнародна конференція, 11-14 жовтня 2006 року/ Тези доповідей. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 78.