Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра електроніки і енергетики

Андрущак Галина Олегівна

Андрущак Галина Олегівна

 Посада: асистент

Вчений ступінь: кандидат фізико-математичних наук

 

Тематика наукових досліджень:

 Кристали напівмагнітних халькогенідних напівпровідників: технологія одержання, магнітні, кінетичні, оптичні властивості, створення на їх основі приладів електроніки, спінтроніки, сонячної енергетики.

  

Курси, що читає:

Теорія електричних кіл (лек, пр.)

Промислова електроніка (лек, пр.)

Економіка та організація виробництва (лек.)

Світлотехнічне проектуваннята конструювання освітлювальних пристроїв (пр.)

Комп'ютерні технології в світлотехніці (лаб.)

  

Додаткова інформація:

 2006 р. Закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (кафедра електроніки і енергетики)

 2011р. Захистила кандидатську дисертацію “Фізичні властивості напівмагнітних твердих розчинів на основі сульфіду ртуті”

З 2011 р. працює на посаді асистента кафедри електроніки і енергетики.

Керівник практики від факультету для інженерних спеціальностей