Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра електроніки і енергетики

Фрасуняк Василь Михайлович

Вчений ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент
Почесні звання: Соросівський Доцент,1998 р.
Нагороди: Почесна грамота Чернівецької міської Ради, 2000 р; Почесна грамота ЧНУ, 2001; Грамота ЧНУ, 2011 р.

Тематика наукових досліджень:

  • Комплексні дослідження технології одержання та закономірностей впливу домішково-дефектної підсистеми на фізичні властивості та стабільність багатокомпонентних халькогенідних, напівмагнітних та оксидних напівпровідників для створення високоефективних перетворювачів енергії і сенсорів.

Курси, що читає:

  • Технічна механіка (л, пр.)
  • Електротехнічні матеріали (л, лаб.)
  • Матеріали і компоненти електроніки (л, лаб.)
  • Фізичні основи електромагнітної техніки і магнітоелектроніки (л, лаб.)
  • Електронні прилади і пристрої сенсорного типу (л, лаб.)
  • Матеріали сенсорної електроніки (л, лаб.)

Додаткова інформація:
У 1972 році закінчив Чернівецький державний університет за спеціальністю фізика (кваліфікація: фізик, викладач фізики).
У 1982 році захистив кандидатську дисертацію.
У 1986 році присвоєно вчене  звання старший науковий співробітник за спеціальністю фізика напівпровідників і діелектриків.
З 1989 року на викладацькій роботі.
У 1994 році присвоєно вчене звання доцента.

Автор і співавтор більше 160 наукових і навчально-методичних робіт, із них 3 авторські свідоцтва, 1методичний посібник, 6 навчально-методичних розробок.


Керує випускними роботами магістрів, спеціалістів, бакалаврів.