Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра електроніки і енергетики

Гавалешко Наталія Миколаївна

Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент

Тематика наукових досліджень:

  • напівмагнітні напівпровідники, їх практичне застосування, можливості регулювання властивостями цих матеріалів шляхом зміни складу як магнітної, так і немагнітної підсистеми атомів в багатокомпонентних напівпровідниках.

Курси, що читає:

  • Аеродинаміка вітрових двигунів (л)
  • Теорія сигналів (л, пр.)
  • Електронні системи (л, лаб.)
  • Біомедична електроніка (л, пр.)
  • Імовірнісні основи обробки даних (л, пр.)
  • Тепломасообмін (л, пр.)
  • Оптика конденсованихсередовищ і основ інтегральної та волоконої оптики (л, пр.)

Додаткова інформація:
В 1981 р. закінчила ЧДУ ( кафедра напівпровідникових матеріалів), фізик.
В 1992 р. захистила кандидатську дисертацію “Влияние марганца на электронные явления в сложних халькогенидах кадмия ртути ”.

Опублікувала біля 30 наукових робіт, 4 посібники і 2 методичні розробки.