Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра електроніки і енергетики

Історія кафедри

Кафедра електроніки і енергетики Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук Чернівецького національного університету заснована у 1954 році (перша назва - кафедра на­півпровідникових матеріалів). За роки існування кафедрою випущено понад дві тисячі висококваліфікованих інженерів-спеціалістів для різних галузей промисловості, народного господарства, освіти, Національної Академії наук України; підготовлено та успішно захищено 10 докторських і понад 100 кандидатських дисертацій, випущено 7 монографій та близько 3000 наукових статей і науково-методичних розробок. Значний науковий доробок кафедри сприяв відкриттю на її базі першого на Україні заводу напівпровідникових приладів (1963 р.), який пізніше було перейменовано у ВАТ "Електронмаш", та створенню кафедри напівпровідникової мікроелектроніки (1968 р.). На кафедрі вирощуються кристали і одержуються тонкі плівки нових напівпровідникових матеріалів, досліджуються їх магнітні, кінетичні, оптичні і фотоелектричні властивості, особливості енергетичної структури, природи хімічного зв’язку, механізмів розсіювання носіїв заряду. На основі цих матеріалів створюються нові напівпровідникові прилади для електроніки і сонячної енергетики. Особлива увага приділяється одержанню та дослідженню об’ємних і плівкових напівмагнітних напівпровідникових матеріалів, які є основою для створення приладів спінтроніки.