Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра електроніки і енергетики

Ковалюк Тарас Тарасович

Посада: асистент

Вчений ступінь: кандитат фізико-математичних наук

Тематика наукових досліджень: 

Дослідження технології одержання та фізичних властивостей напівмагнітних напівпровідників на основі халькогенідів та твердих розчинів на їх основі.

Курси, що читає:

  • Фотометричні пристрої (л, лаб.)
  • Функціональна електроніка (л, лаб.)
  • Технологія виробництва електроенергії (лаб.)
  • Оптика і метрологія сонячних елементів (лаб.)
  • Первинні перетворювачі інформації та джерела живлення в автомобілях (лаб.)
  • Матеріали сенсорної електроніки (лаб.)
  • Промислова електроніка (лаб.)
  • Термоелектричне перетворення енергії (лаб.)
  • Матеріали і компоненти електроніки (лаб.)
  • Ніпівмагнітні напівпровідники - матеріали для спінтроніки  (лаб.)

Додаткова інформація: 

Народився 10 червня 1987 року в с. Прутівка, Снятинського р-ну, Івано-Франківської області. В 2004 році закінчив Прутівську ЗОШ I-III ст.
З 2005 по 2008 роки навчався в Чернівецькому Індустріальному коледжі. 
З 2008 по 2011 роки навчався на кафедрі електроніки і енергетики фізичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 
В 2011 році закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича і отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Фізична та біомедична електроніка” та здобув кваліфікацію спеціаліста з електроніки.
З 2011 року навчався в аспірантурі кафедри за спеціальністю 01.04.10 – “Фізика напівпровідників і діелектриків ” (науковий керівник - проф. Мар'янчук П. Д.).

У 2014 році захистив кандидатську дисертацію «Магнітні, кінетичні і оптичні властивості кристалів Hg1-x-yCdxMeySe (Me: Eu, Gd, Dy)».

З 2015 року асистент кафедри електроніки і енергетики.

Опублікував понад 30 наукових робіт.

 E_mail: t.kovalyuk@chnu.edu.ua