Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра електроніки і енергетики

Козярський Дмитро Петрович

Посада: асистент

Вчений ступінь: кандидат фізико-математичних наук

 

Тематика наукових досліджень:

 Дослідження технології одержання та фізичних властивостей дефектних напівмагнітних напівпровідників на основі халькогенідів елементів ІІ групи та твердих розчинів на їх основі та встановлення можливостей практичного використання цих матеріалів в електроніці та спінтроніці

 

 Курси, що читає:

 Інформатика Ч1 (л, лаб.)

Відновлювальні джерела енергії (лаб.)

Релейний захист та автоматизація енергосистем (л, лаб)

Теоретичні основи електротехніки (лаб.)

Теорія електричних кіл (лаб.)

Літієві та нетрадиційні і відновлювані джерела живлення на транспорті (лаб.)

Основи релейного захисту та автоматизація енергосистем (л, лаб.)

 

Додаткова інформація:

 У 2006 р. закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (спеціальність “Фізична та біомедична електроніка”). Диплом магістра електроніки (з відзнакою).

 У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Магнітні, кінетичні, оптичні властивості та зонні параметри кристалів (3HgSe)1-x(Al2Se3)x, легованих марганцем та залізом»

 З 2010 р. працює на посаді асистента кафедри електроніки і енергетики.