Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра електроніки і енергетики

Майструк Едуард Васильович

Посада: доцент

Вчений ступінь: кандидат фізико-математичних наук

 

Тематика наукових досліджень:

 Дослідження технології одержання та фізичних властивостей дефектних напівмагнітних напівпровідників на основі халькогенідів елементів ІІ групи та твердих розчинів на їх основі та встановлення можливостей практичного використання цих матеріалів в електроніці та спінтроніці.

 Курси, що читає:

 Гідрогазодинаміка та технічна термодинаміка (л, пр.)

Електричні машини (л, лаб. пр.)

Матеріалознавство та технологія матеріалів (л, лаб.)

Техніка високих напруг (л)

 Додаткова інформація:

  У 2002 році закінчив ЧНУ (фізичний факультет, кафедра електроніки і енергетики), магістр енергетики.

 У 2008 році захистив кандидатську дисертацію «Магнітні, кінетичні і оптичні властивості кристалів Hg1-xMnxTe1-zSz та Hg1-x-уMnxFeyTe».

З вересня 2009 року завідувач лабораторії «Електро- та кріогенної техніки».

З листопада 2009 року працює асистентом на кафедрі. 

У грудні 2015 року вступив у докторантуру при кафедрі. 

З січня 2016 року - доцент кафедри.

Опублікував понад 100 наукових робіт.