Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра електроніки і енергетики

Маслянчук Олена Леонідівна

Посада: доцент
Вчений ступінь: доктор фіз.-мат. наук
Вчене звання: доцент

Тематика наукових досліджень:

 • Фізичні властивості та застосування широкозонних напівпровідників

Курси, що читає:

 •  Фізичні основи твердотільної електроніки
 • Вибрані розділи оптоелектроніки
 • Інтегральна та волоконна оптика

Наукові інтереси

 • Детектори Х- і g- випромінювання на основі CdTe
 • Сонячні елементи на основі CdTe-тонкоплівкових та монокристалічних структур.
 • Оптоелектронні пристрої на квантово-розмірних структурах

Запроваджені наукові методики

 • Визначення параметрів генераційно-рекомбінаційних центрів у діодних структурах
 • Визначення часу життя носії заряду з фотоелектричних вимірів
 • Визначення концентрації нескомпенсованих домішок у напівпровідниках
 • Визначення енергії іонізації та ступеня компенсації енергетичного рівня домішки у напівпровідниках

Додаткова інформація:
Народилася 06.06.1970 р. у м. Чернівці. Закінчила Чернівецький державний університет у 1992 р. Диплом з відзнакою. Спеціальність – фізика. На кафедрі працює з 2003 р.
Кандидатська дисертація “Механізми переносу заряду і детектування x- і g-випромінювання в монокристалах та діодах на основі CdTe”. Спеціальність-01.04.10 – фізика напівпровідників та діелектриків. Захистила в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича в 2003 р. Науковий керівник проф. Раренко І.М.
Докторська дисертація «Фізичні процеси в детекторах іонізуючого випромінювання на основі телуриду кадмію». Науковий консультант проф. Мельничук С.В.

Контактний робочий телефон: +38 03722 44221
E_mail: emaslyanchuk@yahoo.com