Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра електроніки і енергетики

Микитюк Василь Іванович

Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: старший науковий співробітник

Тематика наукових досліджень:

  • Технологія одержання та дослідження фізичних властивостей вузькозонних матеріалів на основі AIVBVI, вплив власних дефектів та домішок рідкоземельних елементів на фізичні процеси у халькогенідах свинцю та олова.

Курси, що читає:

  • Оптика і метрологія сонячних елементів (л)
  • Фототермічне перетворення енергії (л, лаб.)
  • Автомобільна світлотехніка і джерела світла в автомобілі (л, пр.)
  • Технологія виробництва електроенергії (л, лаб.)
  • Основи метрології та електричних вимірювань (лаб.)
  • Фотометричні пристрої (л, лаб., пр.)
  • Світлотехнічні і енергозберігаючі джерела світла в місті, побуті і на виробництві (л, пр.)

Додаткова інформація:
У 1975 році закінчив ЧДУ кафедра напівпровідникових матеріалів, фізик.
З 1975 року працював на кафедрі науковим співробітником.
У 1989  захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив складу і власних дефектів на фізичні властивості халькогенідів свинцю та олова »
З 2010 року доцент кафедри

Опублікував більше 80 робіт, 10 патентів, 2 авторських свідотства.