Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра електроніки і енергетики

Міжнародні зв'язки

Кафедра електроніки і енергетики має угоди про наукове співробітництво з провідними навчальними закладами та науковими центрами США, Чехії, Італії, Німеччини, Швеції та інших країн. На основі існуючих угод проводяться спільні наукові дослідження, конференції та симпозіуми, що дає змогу нашим студентам та співробітникам плідно займатися науковою роботою на сучасному обладнанні та удосконалювати свої знання з англійської мови. Наші кращі студенти, випускники, а також співробітники кафедри направляються у ці заклади на навчання та наукове стажування, навчання в аспірантурі та на роботу за фахом.

Брус Віктор Васильович, асистент,  кандидат технічних наук, переможець міжнародного конкурсу “GreenTalents2012” (організованого Міністерством освіти і наукових досліджень Німеччини 2012), пройшов наукове стажування в Каліфорнійському Університеті Санта Барбари (Санта Барбара, США, де працюють 5 Нобелівських лауреатів), протягом одного року з 01.11.2014 по 01.11.2015, а в листопаді 2014 року Брус В.В. виграв престижну 2-ох річну постдоківську стипендію від Фонда Олександра фон Гумбольда для проведення наукових досліджень в Інституті кремнієвої фотовольтаїки Берлінського центру матеріалів і енергії імені Гельмгольца (Берлін, Німеччина), де він проводить наукові дослідження з 01.11.2015 по теперішній час.

 Солован Михайло Миколайович, асистент, кандидат технічних наук  пройшов двомісячне стажування в Університеті штату Массачусетс Лоуелл (Лоуелл, США) з 01.07.2015 по 31.08.2015, а в березні 2015 року Солован М.М. виграв престижну 6-ти місячну постдоківську стипендію в рамках проекту EUROEAST за программою Еразмус Мундус для проведення наукових досліджень в Туринському політехнічному університеті (Турин, Італія) де проходив стажування з 01.11.2015 по 30.04.2016.

Ковалюк Тарас Тарасович,  асистент, кандидат фізико - математичних наук  пройшов п’ятимісячне стажування в Університеті штату Массачусетс Лоуелл (Лоуелл, США) з 15.11.2015 по 15.04.2016.

Мостовий Андрій Ігорович, асистент, кандидат технічних наук поїхав на стажування за кордон в Лундський університет (Лунд, Швеція) з 01.11.2016 по 30.04.2017 р. 

Андрій Ігорович Мостовий виграв престижну стипендію для проведення наукових досліджень в рамках проекту HUMERIA за програмою Еразмус Мундус.

Підставою для вище перерахованих стажувань є високі наукові досягнення цих науковців кафедри електроніки і енергетики. Вони публікують результати своїх наукових досліджень у закордонних рейтингових журналах з високими імпакт факторами, а  після закінчення стажування продовжують тісну наукову співпрацю з закордонними колегами, результати якої відображені в таких основних роботах:

1. V.V. Brus, C.M. Proctor, N.A. Ran, T.-Q. Nguyen, Advanced Energy Materials 6 (2016) 1502250 (IF = 16.146).  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201502250/full

2. V.V. Brus, Aung Ko Ko Kyaw, P.D. Maryanchuk, Jie Zhang. Progress in Photovoltaics: Research and Applications 23 (2015) 1526–1535. (IF = 9.696)                            http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pip.2586/full

3. V.V. Brus, P.D. Maryanchuk. Carbon 78 (2014) 613–616. (IF = 6.16)                          http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008622314006563

4. R. Yatskiv, V.V. Brus, M. Verde, J. Grym, P. Gladkov. Carbon 77 (2014) 1011–1019. (IF = 6.16)  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008622314005636

5. V.V. Brus, Aung Ko Ko Kyaw, P.D. Maryanchuk, Jie Zhang. Organic Electronics 15 (2014) 2141-2147. (IF = 3.676)                                                                                        http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1566119914002298

6. I.G. Orletskyi, M.M. Solovan, V.V. Brus, F. Pinna, G. Cicero, P.D. Maryanchuk, E.V. Maistruk, M.I. Ilashchuk, T.I. Boichuk, E. Tresso. Journal of Physics and Chemistry of Solids. 100 (2017) 154–160 (IF = 2.207)                            http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022369716307740

7. M.M. Solovan, N.M. Gavaleshko, V.V. Brus, A.I. Mostovyi, P.D. Maryanchuk, E. Tresso. Semiconductor Science and Technology, 31 (2016) art. no. 105006 (IF = 2.207)                                                                                                    http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0268-1242/31/10/105006/meta

8. M.M. Solovan, V.V. Brus, A.I. Mostovyi, P.D. Maryanchuk, E. Tresso, N.M. Gavaleshko.Physica status solidi (RRL), 10 (2016) 346–349 (IF = 2.142)                                                            http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pssr.201600010/abstract

9. J. Farah, S. Mesarovic, K. Wasmer, J. Jimenez, A. Torres, M. Dudley, B. Raghothamachar, T.Kovaliuk / Rapid Thinning and Wafering of Wide Bandgap Substrates // Conference (poster session): International Workshop on Nitride Semiconductors (IWN2016), At Orlando, Florida, USA, 2–7 October, 2016.                                https://www.mrs.org/iwn-2016