Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра електроніки і енергетики

Cпеціальності

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОНІКИ І ЕНЕРГЕТИКИ проводить підготовку за державним замовленням магістрів, спеціалістів і бакалаврів з двох інженерних напрямів: "Електроніка" (Спеціалізація: Електронні прилади та пристрої) (працевлаштування: підприємства електронної промисловості, діагностичні центри, медичні установи, науково-дослідні інститути та навчальні заклади) і "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (Спеціалізації: Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії, Світлотехніка і джерела світла) (працевлаштування: підприємства енергетичного та електротехнічного профілю, комісії з енергонагляду, науково-дослідні інститути та навчальні заклади) за денною та заочною формами навчання. У нас студент отримає знання високого рівня, які дадуть йому змогу працювати за фахом не лише в Україні, але і за кордоном.

            Кафедра також проводить  набір за державним замовленням і на скорочену форму навчання (на 3-ій курс) за цими напрямами підготовки для осіб з дипломом освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст".

            Наші випускники мають можливість отримати додаткову кваліфікацію викладача фізики та здобути військову спеціальність. При кафедрі є аспірантура та докторантура, а в інституті - спеціалізована рада по захисту кандидатських і докторських дисертацій.