Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра електроніки і енергетики

Наукова робота кафедри

Наукові напрямки
Кристали та тонкі плівки звичайних і напівмагнітних халькогенідних напівпровідників та оксидів металів: технологія одержання, магнітні, кінетичні, оптичні та фотоелектричні властивості, створення на їх основі приладів електроніки, спінтроніки, сонячної енергетики і світловипромінюючих структур.

Кафедральні теми
Кристали та тонкі плівки звичайних і напівмагнітних халькогенідних напівпровідників та оксидів металів: технологія одержання, фізичні властивості, створення на їх основі приладів електроніки, спінтроніки, сонячної енергетики і світловипромінюючих структур. Науковий керівник: доктор фіз. –мат. наук, професор, завідувач кафедри електроніки і енергетики Мар’янчук Павло Дмитрович.

Держбюджетні теми
Новітні звичайні та напівмагнітні халькогенідні матеріали для дешевих сонячних елементів і спінтроніки. Науковий керівник: доктор фіз. –мат. наук, професор, завідувач кафедри електроніки і енергетики Мар’янчук Павло Дмитрович.

Наноструктуровані напівпровідникові гетеропереходи та діоди Шоткі для електроніки, оптоелектроніки та сонячної енергетики. Науковий керівник: доктор фіз. –мат. наук, професор, завідувач кафедри електроніки і енергетики Мар’янчук Павло Дмитрович.

Методи, що використовуються
Методи одержання об’ємних кристалів і плівок: метод Бріджмена, метод Чохральського, метод магнетронного напилення на постійному струмі, метод електронно-променевого випаровування у вакуумі, метод термічного випаровування, метод пульверизації з наступним піролізом, метод високочастотного магнетронного напилення.

Методи дослідження об’ємних кристалів і плівок: електричні, оптичні, фотоелектричні, магнітні, ємнісні, термостимульованої релаксації, люмінесцентні.

Наукове співробітництво
Інститут проблем матеріалознавства ім. Францевича НАН України, Київ, Україна
Інститут фізики напівпровідників ім. Лошкарьова НАН України, Київ, Україна
Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, Україна
Національний аерокосмічний університет, Харків, Україна
Institute of Photonics and Electronics, Academy of Sciences Czech Republic, Prague, Czech Republic
Helmholtz Zentrum Berlin für Materialen und Energie, Berlin, Germany

Туринський політехнічний університет, Турин, Італія

Університет штату Массачусетс Лоуелл, Лоуелл, США