Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра електроніки і енергетики

Парфенюк Орест Архипович

Вчений ступінь: доктор фізико-математичних наук
Вчене звання: Професор
E_mail: o.parfenyuk@chnu.edu.ua

Тематика наукових досліджень:


 • вплив технологічних факторів та легування на процеси компенсації у широкозонних напівпровідниках;
 • нерівноважні властивості напівізолюючих фоточутливих напівпровідникових матеріалів;
 • вплив легування сполук А2В6 елементами IV групи та з незаповненою 3d оболонкою на їх термостабільність та фото чутливість;
 • процеси випромінювальної рекомбінації у широкозонних напівпровідниках;
 • створення фоточутливих та випромінюючих приладів на основі широкозонних оксидних та халькогенідних напівпровідників і дослідження їх властивостей у залежності від умов отримання.

Курси, що читає:


 • Фізика нерівноважних процесів в н/п (л, лаб.)
 • Еліонна технологія (л)
 • Охорона праці в електроніці (л)
 • Охорона праці в електротехніці (л)
 • Електричні системи і мережі (л, пр.)
 • Використання явища люмінесценції у світлотехніці (л, пр.)
 • Дослідж.н/п методом термостимульованої релаксації (лаб., пр.)
 • Методи дослідження матеріалів для світлотехніки і джерел світла та оптоелектронних матеріалів і приладів (л, лаб.)
 • С/к("Основи промислового виробництва сонячних елементів") (л)

Додаткова інформація:
У 1969 році закінчив ЧДУ (кафедра теоретичної фізики) за спеціальністю фізик, викладач фізики.
 У 1982 році захистив кандидатську дисертацію.
 У 2007 році захистив докторську дисертацію "Компенсаційні та нерівноважні процеси у телуриду кадмію і твердих розчинах на його основі".
 У 2008 році обраний по конкурсу на посаду професора кафедри електроніки і енергетики.
 Автор і співавтор біля 140 наукових робіт, 1 патента, 1 авторського свідотства, методичного посібника.
 Постійно керує випускними роботами у магістрів, спеціалістів та бакалаврів.