Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра фізики напівпровідників і наноструктур

Андрійчук Мирослав Дмитрович

Посада: асистент
Вчений ступінь: канд. фіз.-мат. наук

Тематика наукових досліджень:
Технологія одержання та дослідження електричних, оптичних властивостей напівмагнітних напівпровідників групи А2В6.

Курси, що читає:
Проектування і конструювання інтегральних мікросхем
Субмікронна технологія
Технологія н/п приладів та ІМС
Фізико-хімічні основи н/п матеріалознавства
Фотоелектроніка і оптоелектронні прилади

Тел.: +38 (037) 258-47-55