Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра фізики напівпровідників і наноструктур

Герман Іванна Іванівна

Посада: асистент

Вчений ступінь: канд. фіз.-мат. наук

 

Тематика наукових досліджень:

Механізми дефектоутворення та люмінесценція у широкозонних III-V і II-VI сполуках.

 

Курси, що читає:

Історія науки і техніки

Фізика атома і атомних явищ

 

Тел.: +38 (037) 224-25-14