Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра фізики напівпровідників і наноструктур

Юрійчук Іван Миколайович

Посада: доцент
Вчений ступінь: канд. фіз.-мат. наук
Вчене звання: старший науковий співробітник
  Тематика наукових досліджень:
Електронні та коливні спектри напівпровідникових сполук групи А2В6, А3В5 та низькорозмірних структур на їх основі. Енергетична структура точкових дефектів в напівпровідниких.

Курси, що читає:
Автоматизація фізичних досліджень
Програмування та математичне моделювання 
Фізика напівпровідників і діелектриків
Фізика ядра та елементарних частинок

Тел.: +38 (037) 224-25-14