Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра фізики напівпровідників і наноструктур

Кінзерська Оксана Володимирівна

Посада: асистент

Вчений ступінь: канд. фіз.-мат. наук

 

Тематика наукових досліджень:

Фізичні властивості дифузійних шарів хелькогенідів цинку з магнітними домішками.

 

Курси, що читає:

Фізика атома і атомних явищ

Оптика

 

Тел.: +38 (037) 224-25-14