Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра фізики напівпровідників і наноструктур

Козярський Іван Петрович

Посада: старший науковий співробітник

Вчений ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Тематика наукових досліджень:

 Фізичні властивості твердих розчинів із стехіометричними вакансіями на основі сульфіду та селеніду ртуті

 

Додаткова інформація:

 У 2008 р. закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (спеціальність “Фізична та біомедична електроніка”). Диплом магістра електроніки (з відзнакою).

З 2008 р. по 2011 р. навчався в аспірантурі (спеціальність – 01.04.10 – «Фізика напівпровідників і діелектриків») на кафедрі електроніки і енергетики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

В 2012 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук на тему “Фізичні властивості твердих розчинів із стехіометричними вакансіями на основі сульфіду та селеніду ртуті”.

З 2012 року працює на посаді асистента.

Опублікував більше 30 наукових та навчально-методичних праць, з них 1 навчальний посібник, 11 статей у міжнародних та українських журналах, 4 патенти на корисну модель.

 E_mail: i.koziarskyi@chnu.edu.ua