Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра фізики напівпровідників і наноструктур

Мельник Володимир Васильович

Посада: доцент

Вчений ступінь: канд. фіз.-мат. наук

Вчене звання: доцент

 Тематика наукових досліджень:

Фізичні процеси в напівпровідникових структурах на основі широкозонних II-VI сполук.

 Курси, що читає:

Методи дослідження поверхні

Оптика та ядерна фізика

Електронні і квантові пристрої НВЧ

Фізичні основи сенсорики

Методика викладання електроніки у ВШ

 

Тел.: +38 (037) 224-25-14