Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра фізики напівпровідників і наноструктур

Нічий Сергій Васильович

Посада: доцент
Вчений ступінь: канд. фіз.-мат. наук
Вчене звання: доцент
  Тематика наукових досліджень:
Технологія отримання напівпровідникових плівок, автоматизація вимірів їх електрофізичних властивостей.

Курси, що читає:
Аналогова схемотехніка
Лазерна техніка і технологія
Мікропроцесорна техніка
Мікроелектронні системи перетворення, обробки і передачі інформації
Цифрова схемотехніка

Тел.: +38 (037) 224-25-14