Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра фізики напівпровідників і наноструктур

Новини та офіційна інформація

Кафедра фізики напівпровідників і наноструктур готує бакалаврів за напрямом "Мікро- та наноелектроніка" та спеціалістів і магістрів за спеціальністю "Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої".

Мікроелектроніка - це один із найважливіших напрямків розвитку сучасної науки і технології, це основа комп'ютерної, аудіо-, відео-, транспортної, діагностичної та іншої електронної техніки. Кафедра фізики напівпровідників і наноструктур надає можливість стати висококваліфікованим спеціалістом в найбільш перспективних областях науки і техніки. Отримані знання можуть бути застосовані при розробці, виробництві і експлуатації інтелектуальних напівпровідникових приладів і інтегральних мікросхем, перетворювачів сонячної енергії, різноманітних напівпровідникових пристроїв, які застосовується у повсякденному житті від автомобілів і мобільного зв'язку до систем контролю технологічними процесами у виробництві.

Вивичаючи такі дисципліни як квантова механіка, фізика твердого тіла, мікро- і наноелектроніка, оптоелектроніка студенти отримують знання фізичних закономірностей і процесів в твердих тілах, які є основою створення мікроелектронних приладів. Випускники кафедри отримують також фундаментальну підготовку з основ радіотехніки, аналогової і цифрової схемотехніки, проектування інтегральних мікросхем, програмування і застосування комп'ютерних систем.

Навчальним планом передбачено вивчення основ економічних і юридичних дисципліни, що дає можливість випускникам успішно працювати в області малого і середнього бізнесу. Широкий профіль спеціальності полегшує адаптацію інженерів до динамічних потреб сучасного ринку праці. Крім того, наші студенти мають можливість проходити військову підготовку.

Навчальний процес забезпечують 2 професори, 3 доценти, 1 асистент та інженерно-технічний персонал. При кафедрі існує докторантура і аспірантура. Високий професійний рівень викладачів і співробітників кафедри підтверджує той факт, що їх наукова діяльність добре відома за межами України. Співробітники кафедри проводять сумісні дослідження з вченими Італії, Німеччини, Англії, Франції, Іспанії, Китаю.

Мікро- і наноелектроніка - ключові слова в лексиконі майбутнього. Потреба в дипломованих спеціалістах, які володіють знаннями з розробки, виробництва і експлуатації напівпровідникових приладів і інтегральних мікросхем, постійно зростає.

Контактна інформація
Поштова адреса:
58012, Україна, м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2, кафедра фізики напівпровідників і наноструктур

Телефони:
+38 (037) 258-47-55
+38 (037) 224-25-14

E_mail: a.savchuk@chnu.edu.ua

Розташування:
ЧНУ, корпус 2а (вул. Університетська 19)
ЧНУ, корпус 9, блок Б, 1-й поверх (вул. Сторожинецька 101)