Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра фізики напівпровідників і наноструктур

Обедзинський Юрій Костянтинович

Посада: завідувач лабораторії

Тематика наукових досліджень:
Дослідження властивостей і морфології поверхні напівпровідникових матеріалів.

Тел.: +38 (037) 258-47-55