Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра фізики напівпровідників і наноструктур

Раренко Іларій Михайлович

Посада: головний науковий співробітник
Вчений ступінь: докт. фіз.-мат. наук
Вчене звання: професор

Тематика наукових досліджень:
Технологія вирощування напівпровідникових кристалів із заданими структурними і фізичними параметрами та створення  на їх основі оптичних, фотоприймальних приладів та пристроїв інфрачервоної техніки.

E_mail: microel-dpt@chnu.edu.ua
Тел.: +38 (037) 258-48-93