Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра фізики напівпровідників і наноструктур

Савчук Андрій Йосипович

Посада: завідувач кафедри
Вчений ступінь: докт. фіз.-мат. наук
Вчене звання: професор

Нагороди:
Відмінник освіти України (2005 р.)
 
Тематика наукових досліджень:
Оптичні та магнітооптичні дослідження напівпровідникових кристалів і наноструктур.

Курси, що читає:
Напівпровідникові квантові структури і надгратки
Фізика магнітних наноструктур
Фізика ядра та елементарних частинок

E_mail: savchuk@chnu.cv.ua
Тел.: +38 (037) 258-47-55