Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра фізики напівпровідників і наноструктур

Савчук Сергій Андрійович

Посада: молодший науковий співробітник
Вчений ступінь: канд. фіз.-мат. наук

Тематика наукових досліджень:
Розробка технологій отримання наночастинок.

Тел.: +38 (037) 258-47-55