Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра фізики напівпровідників і наноструктур

Стребежев Віктор Миколайович

Посада: в.о. завідувача кафедри
Вчений ступінь: канд. фіз.-мат. наук
  Тематика наукових досліджень:
Напівпровідникові епітаксійні шари і тонкі плівки.

Курси, що читає:
Квантова електроніка
Напівпровідникові квантові структури і надгратки
Основи наноелектроніки
Оптичні і фотоелектричні явища в напівпровідниках
Фізика магнітних наноструктур

E_mail: streb@ukr.net
Тел.: +38 (037) 224-25-14