Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра фізики напівпровідників і наноструктур

Ткачук Петро Миколайович

Посада: професор
Вчений ступінь: докт. фіз.-мат. наук
Вчене звання: професор

Тематика наукових досліджень:
Технологія отримання високодосконалих кристалів CdTe.

Курси, що читає:
Спінові ефекти в напівпровідниках і наноструктурах
Фізика і техніка низькотемпературних досліджень н/п наноструктур

Тел.: +38 (037) 258-47-55