Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра фізики напівпровідників і наноструктур

Захарук Зінаїда Іванівна

Посада: старший науковий співробітник

Тематика наукових досліджень:
Технологія вирощування напівпровідникових кристалів із заданими структурними і фізичними параметрами та створення  на їх основі оптичних, фотоприймальних приладів та пристроїв інфрачервоної техніки.

Тел.: +38 (037) 258-48-93