Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра фізики твердого тіла

Борча Мар'яна Драгошівна

Посада: В.о. завідувача кафедри фізики твердого тіла.
Вчена ступінь:  Доктор фізико-математичних наук.
Вчене звання: Старший науковий співробітник
Телефон роб.: +38072244834
E-mail:  m_borcha@ukr.net

Дисципліни, що викладаються:

 • Комп’ютерне забезпечення фізичного експерименту у фізиці твердого тіла
 • Дефекти в кристалах
 • Електронна мікроскопія
 • Персональні комп’ютери
 • Комп’ютерні методи та засоби обробки інформації

Наукові інтереси:

 • Багатохвильова Х-променева дифракція в деформованих кристалах та сполуках А2В6 і А3В5; дослідження впливу деформаційних полів на багатохвильові Х-променеві ефекти; екстремальні випадки і фазова проблема Х-променевої багатохвильової дифракції; дифракція відбитих електронів (Кікучі-дифракція).

Основні публікації:

 1. Local strains in diamond crystals determined by Fourier-transformation of Kikuchi patterns / M.D. Borcha, S.V. Balovsyak, I.M.Fodchuk [et al.] // Journal of Superhard Materials. – 2013. – Vol.35, Issue 5. – P. 101-109.
 2. Distribution of local deformations in diamond crystals according to the analysis of Kikuchi lines profile intensities / M.D. Borcha, S.V. Balovsyak, I.M.Fodchuk [et al.] // Journal of Superhard Materials.– 2013 – Vol. 35, Issue 4. – P. 220-226.
 3. Определение структурной неоднородности кристаллов по данным анализа картин Кикучи / М.Д. Борча, С.В. Баловсяк, И.М. Фодчук [и др.] // Металлофизика и новейшие технологии. – 2013. – T. 35, № 8. – С. 52-65.
 4. Determination of structural inhomogeneity of synthesized diamonds by backscattering electron diffraction / M. Borcha, I. Fodchuk, S. Balovsyak [et al.]  // Phys. Status Solidi A. – 2011. – 208, № 11. – P. 2591-96.
 5. Fodchuk I. Determination of Structural Homogeneity of Synthetic Diamonds With Analysis of Intensity Distribution of KikuchI Lines / I. Fodchuk, S. Balovsyak, M. Borcha, Ya. Garabazhiv, V. Tkach // Semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics. - 2010. - Vol. 13. - №.3. - Р.51-58 (253-262).
 6. Borcha M. Lattice parameter determination by coincidental multi-beam X-ray diffraction / M. Borcha, I. Fodchuk, I. Krytsun // Physica status solidi A. – 2009. – 206, № 8. – P. 1699-1703.
 7. Borcha M.D. X-ray multiple diffraction in synthesized diamond with multi-layered structure / M.D. Borcha, I.M. Fodchuk, V.M. Tkach // J. Phys. D: Applied Physics. – 2005. – Vol. 38. – P. A227-A231.
 8. The Features of Anomalous Multiple X-Ray Transmission in Ge Crystals with Distorsions / I.M. Fodchuk, M.D. Raransky, M.D. Borcha [et al.] // J. Phys. D: Applied Physics. – 2001. – Vol. 34. – P. 93-97.