Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра фізики твердого тіла

Курек Ігор Геннадійович

Посада  Доцент кафедри фізики твердого тіла.
Вчена ступінь  Кандидат фізикоматематичних наук.
Вчене звання  Доцент.
Телефон роб.: +38072244834

Дисципліни, що викладаються:

  • Механіка
  • Механіка і молекулярна фізика
  • Охорона праці в галузі

Наукові інтереси: 

  • Енергетичні стани домішок перехідних елементів групи заліза у напівпровідниках А2В6.

Основні публікації:

  1. Курек І.Г. Механіка: Конспект лекцій / Укл. Курек І.Г. – Чернівці: Книги-ХХІ, 20112. – 224с.” (за рекомендацією методради ЧНУ)
  2. Задачі для інженерів (механіка і молекулярна фізика) / Каземірський Т.А., Курек І.Г., Олійнич-Лисюк А.В., Ткач О.О. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 100с. (за рекомендацією методради ЧНУ)
  3. Задачі з фізики та методика їх розв’язування/ укл.: Курек І.Г., Олійнич-Лисюк А.В. – Чернівці: Рута, 2009.– 172с.”  (за рекомендацією методради ЧНУ)
  4. Механіка і молекулярна фізика: фізичний практикум для студентів інженерних спеціальностей / Укл. І.Г. Курек, Г.В. Кушнірюк, І.В. Федорцова. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – 72с.
  5. Е.И. Курек, И.Г. Курек, А.В. Олейнич-Лысюк, Н.Д. Раранский Н.Д. О природе магнитопластического эффекта в бериллиевом конденсате//ФТТ.2013.- Т.55, вып. 10.- С.1897-1902.