Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра фізики твердого тіла

Литвинчук Іван Васильович

Посада  науковий співробітник.
Вчена ступінь  кандидат фізико-математичних наук.

Наукові інтереси:

  • дифрактометрія кристалів з модифікованими приповерхневими шарами та моделювання розсіяння Х-променів


Основні публікації:

  1. I.Fodchuk, R. Zaplitnyy, T. Kazemirskiy, I. Litvinchuk and Z. Swiatek. Structural changes in Si crystals exposed to chemical etching and ion implantation // Phys.stat.sol.(a). 206, No.8, р.1804-1808, (2009)
  2. Swiantek Z., Lytvynchuk I., Fodchuk I. The structural changes in porous silicon after ion implantation by phosphorous // Semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics. - 2004. - v.7, No.3. - Р.51-58.
  3. Литвинчук И.В., Свянтек З., Фодчук И.М. Влияние ионной имплантации фосфором на структурные изменения пористого кремния // Металлофизика и новейшие технологии. - 2004. - т.27, №8. - С.71-82.
  4. Фодчук І.М., Раранський М.Д., Струк Я.М., Литвинчук І.В. Вплив зосередженої сили на формування товщинних осциляцій інтенсивності рентгенівських променів // УФЖ. - 2001. - С.34-38.