Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра фізики твердого тіла

Струк Ярослав Михайлович

Посада:  Доцент кафедри фізики твердого тіла; заступник директора інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук з навчально-методичної роботи.
Вчена ступінь:  Кандидат фізико-математичних наук.
Вчене звання:  Доцент кафедри ФТТ.
Телефон роб.: +38072244834
E-mail: struk61@ukr.net

Дисципліни, що викладаються:

 • Фізика
 • Молекулярна фізика
 • Методика викладання фізики у школі
 • Методика розв’язування задач
 • Демонстраційний експеримент при викладанні фізики

Наукові інтереси:

 • Інтерференційні ефекти в динамічній теорії розсіяння Х-променів.

Основні публікації:
Підручники:

 1.  Дифракційна оптика Х-хвиль: Підручник. / Укл.: Раранський М.Д., Струк Я.М. - Чернівці: “Рута”, 2007. – 156 с.

Статті:

 1. Фодчук И.М.  Рентгенодифракционные изображения микроцарапин, представленных в виде многорядных распределений сосредоточенных сил / С.Н. Новиков, Я.М. Струк, И.В. Фесив // Металлофизика и новейшие технологии. – 2013. – Т. 35. – №5. – С.711-723.
 2. Fodchuk Igor M. X-ray moire patterns of silicon crystals with distortions caused by local concentrated forces / Igor M.Fodchuk, IgorV. Fesiv, Sergiy M. Novikov, Yaroslav M. Struk// Proceedings Of SPIE 2011. - Vol. 8338. – P.833819-1 – 8338197.
 3. Фодчук И. Рентгенодифракционные изображения микроцарапин, представленных в виде многорядных распределений сосредоточенных сил / И.М. Фодчук С.Н. Новиков, Я.М. Струк, И.В. Фесив // Металлофизика и новейшие технологии. – 2010 – т. 32. – №10. – С.1455-1464.
 4. Ткачук П.Н., Раранский А.Н., Струк Я.М., Ткачук В.И. Механизм высокой рентгеночувствительности детекторов на основе монокристаллов СdTe<Ge> // Неорганические материалы. -2002. - Т.38, №10. - С.998-1001.
 5. Фодчук И.М., Раранский Н.Д., Струк Я.М., Фесив И.В. Муаровые изображения дефектов в рентгеновской трехкристальной интерферометрии // Металлофизика и новейшие технологии. - 2002. - т.24, №5. - С.617-628.