Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра фізики твердого тіла

Ткач Оксана Олександрівна

Вчена ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Вчене звання: доцент
Телефон роб.: +38072244834

Дисципліни, що викладаються:

  • Комп’ютерна графіка та Інтернет
  • Основи кристалографії та кристалофізики
  • Мови програмування
  • Теоретична механіка
  • Фізпрактикум та розв’язування задач з механіки та молекулярної фізики

Наукові інтереси:

  • Дослідження впливу локалізованих та протяжних деформаційних полів на багатохвильові Х-променеві ефекти у реальних кристалах.

Основні публікації:

  1. Основи кристалографії та кристалофізики: Навчальний посібник / Укл.: Фодчук І.М., Ткач О.О. - Чернівці: Рута, 2007. (Лист МОНУ №1.4/18-Г-12 від 09.01.08), 250 с.
  2. Задачі для інженерів (механіка і молекулярна фізика) / Каземірський Т.А., Курек І.Г., Олійнич-Лисюк А.В., Ткач О.О. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 100с. (за рекомендацією методради ЧНУ)
  3. Базові навички роботи з редакторами растрової та векторної графіки: навч. посібник / Укл. Ткач О.О. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012 – 64 с.
  4. Фодчук И.М. Многоволновая компланарная дифракция рентгеновских лучей в структурных исследованиях кристаллов. / И.М. Фодчук, М.Д.Борча, Крицун И.И., Я.Д.Гарабажив, О.В.Кройтор, О.С.Кшевецкий, О.А.Ткач. //Металлофизика и новейшие технологии. 2008.-30, №10.- C. 1280-1295