Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра комп'ютерних наук

Міжнародне стажування у Міжнародному центрі теоретичної фізики м. Трієст, Італія

Об’єднана команда викладачів та студентів з кафедр комп’ютерних наук, кореляційної оптики та кафедри оптики та видавничо-поліграфічної справи на запрошення Міжнародного центру теоретичної фізики м. Трієст, Італія пройшла міжнародне стажування із застосування новітніх інформаційних технологій (13-24 лютого, 2017). За час перебування був відвіданий синхротрон Elettra, де фахівці з усього світу займаються обробкою отриманих даних про будову речовини.