Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра комп'ютерних наук

Дворжак

 

   

Учений ступінь: кандидат технічних наук

Телефон роб.: 0953966441

E-mail: valyadvorzhak@gmail.com 

Дисципліни, що викладаються:

1. Комп’ютерна графіка;

2. Організація баз даних та знань;

3. Управління IT-проектами;

4. Інформаційні системи і технології створення та управління проектів

5.Дипломне проектування

 

Наукові інтереси:

Удосконалення технологічних режимів процесів виробництва тонких та найтонших стрічок і смуг на основі використання здвоєної прокатки.

 

 Основні публікації:

1.Точность геометрических характеристик при реализации совмещенных процессов симметричной и асимметричной прокатки / В.А. Федоринов, С.К. Добряк, Е.С. Давыденко, В.В. Плеханова  // Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА, 2003. – С. 41-45.

2.Совмещение процессов симметричной и асимметричной прокатки как способ повышения точности металлопродукции / В.А. Федоринов, Ю.К. Доброносов, Е.С. Давыденко, В.В. Плеханова // Сучасні проблеми металургії: Наукові вісті. Том 8. Пластична деформація металів. – Дніпропетровськ: “Системні технології”, 2005. – С. 199-203.

3.Повышение работоспособности и расширение технологических возможностей механического оборудования рабочих клетей станов холодной прокатки / В.Ф. Потапкин, Ю.Н. Белобров, В.А. Федоринов, А.В. Сатонин, Е.С. Давыденко, В.В. Плеханова // Захист металургійних машин від поломок: Зб. наук. пр. - Маріуполь: ПГТУ, 2005. - Вип. 8. –С. 13-18.

4.Двумерный анализ напряженно-деформированного состояния при прокатке относительно тонких лент и полос в рабочих валках разного диаметра / М.В. Федоринов, Е.С. Давыденко, В.В. Плеханова, С.А. Франко // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА, 2005. – С.404-408.

5.Напряженно-деформированное состояние металла при горячей прокатке особо тонких полос / А.В. Сатонин, И.В. Александров, Е.С. Давыденко, В.В. Дворжак // Вісник ДДМА: Зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА, 2005.   №2. – С. 34-39. 

6.Экспериментальные исследования напряженного состояния металла при реализации процесса сдвоенной прокатки / В.И. Шпак, В.В. Дворжак, А.А. Сатонин, Н.А. Кулик // Вісник ДДМА: Зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА, 2006.   №1(3). – С. 100-104.

7.Федоринов В.А. Численное математическое моделирование напряженно-деформированного состояния металла при сдвоенной холодной прокатке относительно тонких лент и полос / В.А. Федоринов , А.А. Сатонин , В.В. Дворжак // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА, 2006. – С. 30-35.

8.Исследование напряженно-деформированного состояния металла при волочении трубных заготовок / С.В. Касьянюк, С.В. Чемерис, Е.С. Давыденко, В.В. Дворжак // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА, 2006. – С. 216-221.

9.Методика и результаты экспериментальных исследований энергосиловых параметров процесса сдвоенной холодной прокатки лент / В.А. Федоринов, В.Г. Пашков, В.В. Дворжак, И.Б. Архипов // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА, 2007. – С. 454-457.

10.Исследование напряженно-деформированного состояния металла и энергосиловых параметров при сдвоенной прокатке лент и полос / В.А. Федоринов, А.В. Сатонин, В.В. Дворжак, А.А. Сатонин // Сб. науч. тр. – Алчевск: ДонГТУ, 2007. – С. 126-134.

11.Рудь В.П. Разработка оборудования универсальных линий по реализации совмещенных процессов производств экономичных профилей плоского и сортового металлопроката / В.П. Рудь, Е.С. Давыденко, В.В. Дворжак // Вісник ДДМА: Зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА, 2007.   №1(7). – С. 125-129.

12.Сатонин А.В. Математическое моделирование точности геометрических характеристик при реализации процесса сдвоенной прокатки / А.В. Сатонин, В.А. Федоринов, В.В. Дворжак // Вісник ДДМА: Зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА, 2007.   №1(7). – С. 145-148.

13.Прогнозирование точности геометрических характеристик реализации совмещенных процессов и асимметричной и симметричной прокатки / Е.С. Давыденко, В.В. Плеханова // Студентський вісник ДДМА: Зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА, 2003. – С. 140-143.

14.Моделирование точности геометрических характеристик при реализации совмещенных процессов асимметричной и симметричной прокатки / В.А. Федоринов, А.В. Сатонин, Е.С. Давыденко, В.В. Плеханова // Теория и практика производства листового проката: Сб. науч. тр. Часть2. – Липецк: ЛГТУ, 2005. – С. 48-54.

15.Дворжак А.И. Создание и совершенствование технологий совмещенных процессов асимметричной и симметричной холодной прокатки и плющения / Дворжак А.И., Давыденко Е.С., Плеханова В.В.// Интеллект молодых - производству 2005: IV Междунар. научно-практическая конференция молодых ученных и специалистов, 14-18 нояб. 2005 г. – Краматорск; АО «НКМЗ», 2005. – С. 21-22.

16.Федоринов В.А. Совершенствование технологий и оборудования для прокатки особо тонких полос / В.А. Федоринов, Е.С. Давыденко, В.В. Дворжак // Застосування теорії пластичності в сучасних технологіях обробки тиском і автотехнічних експертизах: Міжнар. науково-технічна конференція, 29 трав. - 1 черв. 2006 р. – Вінниця; ВНТУ, 2006. – С. 61-62.

17.Математическое моделирование процесса сдвоенной холодной прокатки относительно тонких лент и полос / В.А. Федоринов, В.В. Дворжак, А.А. Сатонин, В.В. Шевченко // Розвиток методів розрахунку, удосконалення технологій та обладнання процесів обробки металів тиском: Матеріали науково- практичної конференції, 24-25 січ. 2007 р. – Краматорськ; ДДМА, 2007. - С. 8. 

18.Экспериментальные исследования энергосиловых параметров процесса сдвоенной холодной прокатки / В.А. Федоринов, В.В. Дворжак, А.А. Сатонин, В.В. Шевченко // Розвиток методів розрахунку, удосконалення технологій та обладнання процесів обробки металів тиском: Матеріали науково-практичної конференції, 24-25 січ. 2007 р. – Краматорськ; ДДМА, 2007. - С. 20.

19.Анализ напряженно-деформированного состояния при сдвоенной прокатке относительно тонких лент и полос / Федоринов В.А., Дворжак В.В., Настоящая С.С. // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА, 2008. – С. 295-298.

20.Белкин М.Я. Экспериментальные исследования связи процессов накопления усталостных трещин со структурой / М.Я. Белкин, Л.В. Плеханова, В.В. Дворжак  // Сб. научн. трудов: «Технологии термической и химико-термической обработки сталей и сплавов (ОТТОМ-9)», г. Харьков: ННЦ «ХФТИ», 2008 – С. 281-282.

21.Дворжак В.В. Особенности организации и автоматизации контроллинга в деятельности современной компании / Дворжак В.В., Ященко Ю.Ю. // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2009. – № 3 (17) . – С. 125-127.